Wie zijn wij

Waterwerk koepel

De Admiraliteit 6 van de Maze is de koepel organisatie van de waterscouts in de scouting regio "Rond de Rotte".

 

Admiraliteitsraad

 

De admiraliteit wordt in feite bestuurd door de aangesloten waterwerkgroepen. 2x per jaar is er een ledenvergadering, de admiraliteitsraad.

 

Wat doen we

De Admiraliteit van de Maze (RA 6) is een van de 22 regionale admiraliteiten die binnen Scouting Nederland die service en ondersteuning bieden aan de waterwerkgroepen (zeeverkenners).

Onze Admiraliteit beslaat het grondgebied vanaf Schiedam tot en met Nieuwerkerk aan de IJssel. Heeft in het noorden Bleiswijk als grens en in het zuiden de grenzen van de gemeente Rotterdam. Bij onze Admiraliteit zijn 17 zeeverkennersgroepen aangesloten en hiermee is onze admiraliteit een van de grootste van Nederland.
De Admiraliteit probeert via zijn werk en de ondersteuning die we de groepen bieden de veiligheid voor en het spel van zo'n 1000 Dolfijnen en Zeeverkenners en ongeveer 250 leidinggevenden te verbeteren. Binnen onze Admiraliteit wordt gewerkt met ruim 100 lelievletten (speciaal voor Scouting ontwikkelde roei-, zeil- en wrikboten), 7 wachtschepen (voormalige binnenvaarders die geheel zijn aangepast om als drijvend clubhuis voor Scouting te kunnen dienen) en een 50 tal andere scheepjes zoals slepertjes en rubberboten.

Het bestuur van de Admiraliteit van de Maze bestaat volledig uit vrijwilligers, welke door de Admiraliteitsraad worden gekozen (en worden ontslagen) De Admiraliteitsraad is het "parlement" van de Admiraliteit. Iedere leidinggevende van de aangesloten waterwerkgroepen zijn hierbij welkom en kunnen hun mening en hun commentaar geven. De Admiraliteitsraad beslist over het beleid en de acties die het bestuur dient uit te voeren terwijl er in deze raad ook een grote hoeveelheid informatie wordt uitgewisseld. De Admiraliteitsraden vinden 2 maal per jaar plaats.

Plaats in de regio

De Admiraliteit van de Maze "bedient" de regio "Rond de Rotte". De Admiraliteit is het kennisnetwerk voor een veilige en behouden vaart.

De  regio stelt de Admiraliteit een bescheiden bedrag ter beschikking om het werk mogelijk te maken. Tot de taken van de Admiraliteit behoren o.a.: Belangenbehartiging van de groepen en het waterwerk bij de overheden en diensten. Technische keuringen en adviezen op het gebied van de diverse schepen, motoren en nautische zaken. Ondersteuning op veiligheid en ArbO- gebied Het organiseren van Nautische en Technische cursussen voor leidinggevenden Het afnemen van examens op Nautisch gebied, zowel de MBL's als wel de CWO certificaten worden door ons geëxamineerd. Het organiseren van grote activiteiten voor zowel juniorleden als wel voor leidinggevenden. Het mede bepalen van het Landelijk Waterwerk beleid. Het integreren van het waterwerk binnen de regio.

En verder alles wat in het belang van de waterwerkgroepen noodzakelijk is of door de Admiraliteitraad wordt opgedragen

Taken van de Admiraliteit

 

Het organiseren van de admiraliteitsraden
Het organiseren van leden- en kader activiteiten
Het coördineren van de diverse disciplines binnen het waterwerk
Het organiseren van cursussen op nautisch gebied
Het organiseren van cursussen op technisch gebied
Het organiseren van vervolgtrainingen
Het (mede) organiseren van programma en kampeertrainingen voor het waterwerk
Het afnemen vanaf CWO3-examens (in alle disciplines)
Het registreren van behaalde certificaten in SN-SOL
Het verstrekken van MBL's
Het adviseren van de groepen op technisch gebied
Het geven van adviezen en informatie ontrent vaarwateren en kampeermogelijkheden.
Belangenbehartiging van de waterwerkgroepen op alle niveaus
Het beleidsmatig deelnemen aan diverse commissies van Scouting Nederland
Het organiseren en onderhouden van een calamiteitenservice
Het representeren bij belangrijke (groeps) gebeurtenissen
Kontakten met lokale overheden, recreatieschappen, waterbeheerders en watersportverenigingen
Kontakten met het CWO 
Het keuren van schepen vletten en slepers
De waterwerk vraagbaak functie t.b.v. de groepen
Doorgeefluik voor de waterwerkonderdelen van de groepen naar de regio's 
Vraagbaak en partner van de regio's voor waterwerk-, trainings- en activiteiten-zaken
Samenwerking met het beleid van de regio door een vertegenwoordiger van ons in het regiobestuur
Samenwerking met de regio activiteiten en spelcirkels
Enz.