Waterwerk koepel

De Admiraliteit 6 van de Maze is de koepel organisatie van de waterscouts in de scouting regio "Rond de Rotte".

 

Admiraliteitsraad

 

De admiraliteit wordt in feite bestuurd door de aangesloten waterwerkgroepen. 2x per jaar is er een ledenvergadering, de admiraliteitsraad.