Het organiseren van de admiraliteitsraden
Het organiseren van leden- en kader activiteiten
Het coördineren van de diverse disciplines binnen het waterwerk
Het organiseren van cursussen op nautisch gebied
Het organiseren van cursussen op technisch gebied
Het organiseren van vervolgtrainingen
Het (mede) organiseren van programma en kampeertrainingen voor het waterwerk
Het afnemen vanaf CWO3-examens (in alle disciplines)
Het registreren van behaalde certificaten in SN-SOL
Het verstrekken van MBL's
Het adviseren van de groepen op technisch gebied
Het geven van adviezen en informatie ontrent vaarwateren en kampeermogelijkheden.
Belangenbehartiging van de waterwerkgroepen op alle niveaus
Het beleidsmatig deelnemen aan diverse commissies van Scouting Nederland
Het organiseren en onderhouden van een calamiteitenservice
Het representeren bij belangrijke (groeps) gebeurtenissen
Kontakten met lokale overheden, recreatieschappen, waterbeheerders en watersportverenigingen
Kontakten met het CWO 
Het keuren van schepen vletten en slepers
De waterwerk vraagbaak functie t.b.v. de groepen
Doorgeefluik voor de waterwerkonderdelen van de groepen naar de regio's 
Vraagbaak en partner van de regio's voor waterwerk-, trainings- en activiteiten-zaken
Samenwerking met het beleid van de regio door een vertegenwoordiger van ons in het regiobestuur
Samenwerking met de regio activiteiten en spelcirkels
Enz.