Nautisch Technische Commissie

Vaarschool van de Maze

De admiraliteit organiseert de volgende instructies / examens:

  1. Examen MBL Z / CWO kielboot 3 (zeilen met vletten)

  2. CWO Kb3 instructieweekend

  3. Examen MBL M1 / CWO BB3 buitenboord motor

  4. Examen MBL M2 / CWO Ms3 slepers*

  5. Kennisoverdracht-voor-VAMEX-examen-GMS

* wel in taakgebied maar hier zijn nog geen mogelijkheden voor

In de groep kan worden behaald:

  1. Insigne zeiler rood / CWO kielboot 1

  2. Insigne zeiler groen / CWO kielboot 2

Oefenen met CWO examens:

Om als waterscout te kunnen oefenen voor het examen, is er een aantal examens beschikbaar via internet

Toelichting:

Het examen voor het CWO-Certificaat Kielboot 3 (was MBL-Z1). Meestal 2 keer per jaar vindt er op een zaterdagmorgen een ‘spannend’ theorie examen zeilen voor junior en stafleden plaats. Voor de geslaagden vindt er op de examenlocatie het ‘afvaren’ plaats met de examinatoren van de commissie(CWO-beoordelingsgemachtigden). Hetgeen wat dan behaald kan worden is een bewijs van bekwaamheid waarmee de kandidaat bij onze Admiraliteit een CWO-kielboot  3 certificaat kan aanvragen. Als de schipper van de betrokken groep een akkoordverklaring meegeeft, kan de kandidaat met zijn CWO-diploma en de akkoord verklaring van de eigen schipper bij de Rotterdamse Scout Shop zijn MBL-Z1 insigne aanschaffen.  (MBL staat voor ‘Machtiging Bootleiding’.) Deze machtiging wordt door de groep aangevraagd en door de Admiraliteit afgegeven. Bij scouting mag er geen boot uitvaren zonder dat er iemand aan boord is met een geldige MBL. Buitenboordmotor In overleg met de groepen gaan we (bij voldoende deelname) dit examen afnemen. Vlak voor het vaarseizoen wordt er een avond belegd waarop de kandidaten worden geïnstrueerd in de exameneisen voor de theorie en de praktijk. Tijdens het vaarseizoen kan er dan in de groep geoefend worden. Tegen het einde van het vaarseizoen wordt er dan een theorie-examen georganiseerd en de geslaagde kandidaten worden vervolgens (bij hun eigen groep) in de praktijk geëxamineerd. Ook hiervoor heeft onze admiraliteit de CWO-beoordelingsgemachtigden in huis.

CWO Kielboot 1, insigne zeilen rood: Bij de scoutshop kan het Monsterboekje gehaald worden. In dit boekje worden alle behandelde onderdelen afgetekend. Als alle onderdelen zijn afgetekend, gaat de leiding met je afzeilen. Alle onderdelen worden dan in een keer, achter elkaar doorgenomen. Als het helemaal goed is ,heb je jouw eerste CWO diploma behaald.

CWO Kielboot 2, insigne zeilen groen: Na het behalen van het CWO KB 1I kan er begonnen worden met het behalen van het diploma Kielboot 2. Dit diploma bestaat uit twee onderdelen: theorie en praktijk. Voor het theorie-examen wordt op de zaterdagen tijdens het winteronderhoud met z'n allen geoefend. Dit gebeurt door middel van spelletjes en het aanleren van handige trucjes. Als je er klaar voor bent, dan ga een theorie-examen maken. Na het behalen van je theorie-examen kan er begonnen worden met het praktijkgedeelte. Voor je praktijk zijn er momenten waarbij de leiding met je gaat oefenen op alle punten die gevraagd kunnen worden tijdens het praktijk- examen. Ben je er klaar voor dan wordt het praktijkexamen afgenomen door een van de twee examinatoren van de groep. Zij bepalen of je alle onderdelen voldoende beheerst en of je geslaagd bent voor je tweede CWO diploma.

CWO Kielboot 3: Wanneer het CWO KB 2-diploma binnen is, kan gestart worden om het derde diploma te halen. Ook hierbij bestaat het behalen van het diploma uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Deze examens worden door de admiraliteit afgenomen. Voor de opleiding stelt de groepsleiding opleidingsmateriaal beschikbaar. Wanneer je er klaar voor bent word je door de schipper van je speltak opgegeven voor het examen. Plaats en tijd van de examens worden door de leiding doorgegeven aan de kandidaten. Slaag je voor beide examens, dan is het CWO KB 3-diploma behaald en krijg je het MBL-insigne.